Logo

48-304 Nysa, ul. 3-go Maja 34
tel.: 77 433 61 51

 
Logo


FLUX ZIMOWY

Plastyfikator do betonu do -10°C

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny plastyfikator przeznaczony do produkcji wszystkich typów betonu w warunkach zimowych w temperaturze do -10˚C.

ZALETY STOSOWANIA

 • wyraźnie zmniejsza ilość wody zarobowej

 • obniża temperaturę zamarzania wody

 • podnosi wytrzymałość betonu

 • nie wpływa na czas wiązania

 • nie zmienia napowietrzenia świeżej mieszanki

 • ułatwia lepsze układanie betonu i wyjmowanie elementów z form

 • ułatwia pompowanie betonu

SPOSÓB UŻYCIA


HYDROFLUX DPP

Domieszka uszczelniająca do kręgów betonowych, korytek ściekowych, fontann itp.

ZASTOSOWANIE

Nowoczesna domieszka uszczelniająco - uplastyczniająca z dodatkiem polimeru do wszystkich typów betonu o podwyższonej wodoszczelności i mrozoodporności.

ZALETY STOSOWANIA

 • zdecydowanie poprawia szczelność betonu

 • zmniejsza ilość wody zarobowej

 • uplastycznia

 • zwiększa napowietrzenie mieszanki betonowej

 • opóźnia czas wiązania

SPOSÓB UŻYCIA

HYDROFLUX DPP należy dodać do wody zarobowej w ilości 1% do 1,5% w stosunku do masy dozowanego cementu tj. 1l do 1,5l na 100kg cementu. Maksymalne dozowanie: 1,5%. Zalecane dozowanie: 1,5%

UWAGA

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5˚C do +25˚C


 


FLUX - 3s

Przyspieszacz wiązania betonów i zapraw

Domieszka przyspieszającą wiązanie i uplastyczniająca mieszankę betonową.

ZALETY STOSOWANIA

 • wyraźnie przyspiesza początek i koniec wiązania betonu

 • zmniejsza ilość wody zarobowej

 • podnosi początkową wytrzymałość, nie obniżając wytrzymałości końcowej betonu

 • umożliwia przyśpieszenie większości prac betoniarskich

 • ułatwia układanie betonu i przyspiesza wyjmowanie elementu z form

 • pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarce
   

SPOSÓB UŻYCIA

FLUX - 3s należy dodawać do wody zarobowej w ilości 1% do 2% w stosunku do masy dozowanego cementu tj. od 1 do 2l na 100kg cementu.

UWAGA

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z samodzielnego zbadania przydatności do indywidualnych zastosowań.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5˚C do +25˚C


PLASTYFIKATOR DOBETONU

Uniwersalny plastyfikator przeznaczony do betonu towarowego, wylewek z ogrzewaniem podłogowym, posadzek przemysłowych oraz jastrychów. Zalecany również do produkcji m.in. galanterii betonowej i ogrodzeń betonowych.

ZALETY STOSOWANIA

 • wyraźnie zmniejsza ilość wody zarobowej

 • podnosi wytrzymałość betonu

 • lekko opóźnia czas wiązania

 • ułatwia układanie betonu i wyjmowanie z form

 • pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarce

 • ułatwia pompowanie betonu

 • polepsza wygląd zewnętrzny powierzchni

SPOSÓB UŻYCIA

Plastyfikator należy dodać do wody zarobowej w ilości od 0,3% do 0,6% w stosunku do masy dozowanego cementu tj. 0,3 do 0,6l na 100kg cementu. Maksymalne dozowanie: 0,6%. Zalecane dozowanie: 0,5%.

UWAGA

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności  produktu do indywidualnych zastosowań.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5˚C do +25˚C, z dala od źródeł ciepła, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zamarzaniem.

Wysoka temperatura otoczenia może spowodować "spuchnięcie" opakowania.

Osad na dnie opakowania nie jest wadą produktu. Przed użyciem wstrząsnąć.


FLUX - 2

Plastyfikator do betonu barwionego, kostki brukowej, płotów betonowych

Specjalny plastyfikator przeznaczony do produkcji wszelkiego typu galanterii betonowej, szczególnie barwionej w masie. Bardzo przydatny przy formowaniu mieszanek półsuchych.

ZALETY STOSOWANIA

 • wyraźnie zmniejsza ilość wody zarobowej

 • lepiej utrzymuje wodę wewnątrz mieszanki

 • lekko opóźnia czas wiązania

 • ułatwia układanie, wibrowanie i późniejsze wyjmowanie wyrobu z form

 • zmniejsza ilość wykwitów węglanowych na wyrobach

 • uwydatnia/utrzymuje kolor w betonie barwionym

SPOSÓB UŻYCIA

FLUX 2 należy dodać do wody zarobowej w ilości od 0,3% do 0,6% w stosunku do masy dozowanego cementu tj. 0,3 do 0,6l na 100kg cementu.
Maksymalne dozowanie: 0,6%. Zalecane dozowanie: 0,6%

UWAGA

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5˚C do +25˚C


PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK

Z ogrzewaniem podłogowym

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny plastyfikator przeznaczony do produkcji wszystkich typów betonu oraz jastrychów (wylewek) na bazie cementu. Zalecany do wylewek z ogrzewaniem podłogowym i posadzek przemysłowych.

ZALETY STOSOWANIA

 • wyraźnie zmniejsza ilość wody zarobowej

 • podnosi wytrzymałość betonu

 • nie wpływa na czas wiązania

 • pozwala na zmniejszenie czasu mieszania w betoniarce

 • ułatwia pompowanie betonu

SPOSÓB UŻYCIA

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK należy dodać do wody zarobowej w ilości od 0,3% do 0,6% w stosunku do masy dozowanego cementu tj. od 0,3 do 0,6l na 100kg cementu. Maksymalne dozowanie: 0,6%. Zalecane dozowanie: 0,5%

UWAGA

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać  w temperaturze od +5˚C do +25˚C