Logo

48-304 Nysa, ul. 3-go Maja 34
tel.: 77 433 61 51

 
Logo


SICO CLEANER

Profesjonalny koncentrat 1:4 do czyszczenia elewacji, dachów, fasad, kostki brukowej

ZASTOSOWANIE

Skoncentrowany preparat przeznaczony do czyszczenia elewacji, dachów, fasad oraz kostki brukowej.

WŁAŚCIWOŚCI

Skutecznie usuwa brud pochodzenia organicznego (rośliny, owady, procesy gnilne), zanieczyszczenia atmosferyczne, zabrudzenia ropopochodne (smary, oleje) itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. W rozcieńczeniu od 1:4 do 1:9 z wodą (1 część preparatu i 4 lub 9 części wody). Preparat nanosić na powierzchnie metodą natryskową, odczekać od 5 do 10 minut a następnie spłukiwać wodą za pomocą myjki ciśnieniowej (ok.100 bar). Dla lepszego efektu zmywać gorącą wodą (temperatura 70-80°C, do temperatury pary włącznie 100-130°C). Małe powierzchnie można zmywać szczotką i spłukać ciepłą wodą. W razie potrzeby czynność powtórzyć.
UWAGA: Należy zabezpieczyć rośliny. Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności preparatu do indywidualnych zastosowań, w szczególności wykonania próby celem określenia ewentualnego działania niepożądanego np. uszkodzenia czyszczonej powierzchni.

TRWAŁOŚĆ

36 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach o temp. od +5°C do +25°C


ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH

Do usuwania plam olejowych z kostki brukowej i innych podłoży betonowych

ZASTOSOWANIE

Wysoce skuteczny, głęboko penetrujący preparat do usuwania plam olejowych z kostki brukowej, płyt chodnikowych oraz innych podłoży betonowych. Usuwa najtrudniejsze zabrudzenia spowodowane przez oleje silnikowe, smary, płyny hamulcowe i tłuszcze.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć aż do uzyskania jednorodności. Produkt stosować w postaci nierozcieńczonej.

Oczyścić powierzchnię z piasku, pyłu itp. Rozprowadzić mocno wcierając po powierzchni i odczekać chwilę. Po ok. 10 min. dokładnie spłukać dużą ilością wody. W przypadku starych plam istnieje konieczność powtórnego mycia.

UWAGI

Preparat ten nie zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem. Stosować bez ograniczeń do osiągnięcia zadowalającego efektu.

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +10ºC do +25ºC. Chronić przed nagrzaniem.

TRWAŁOŚĆ

12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej.


PS 50 PROFESSIONAL

Likwiduje pleśń i grzyby, konserwuje wodę

ZASTOSOWANIE

Gotowy do użycia płyn przeznaczony do usuwania grzybów pleśniowych pojawiających się m.in. na powierzchniach ścian, okien, podłóg, szczególnie w pomieszczeniach zawilgoconych takich jak łazienki.

Produkt bakteriobójczy stosowany do konserwacji wody lub innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych lub przetwórczych.

SPOSÓB UŻYCIA

  • Preparat natryskujemy lub nakładamy pędzlem na zabrudzoną powierzchnię, (zalecane jest wcześniejsze lekkie zwilżenie powierzchni czystą wodą).

  • Produkt wykazuje działanie grzybobójcze w czasie 15 minut w temperaturze +20oC. W razie konieczności zabieg powtórzyć.

  • Po całkowitym usunięciu zanieczyszczenia, powierzchnię wytrzeć mokrą gąbką lub spłukać wodą.

  • Pomieszczenie dobrze wywietrzyć aż do całkowitego zaniku zapachu chloru.

  • Zalecane jest nie tylko zmywanie miejsc bezpośrednio zagrzybionych, ale także pozornie czystych w promieniu ok. 20-30 cm celem likwidacji niewidocznych zarodników.

  • W przypadku narośli pleśniowych grubszych od 1 mm należy wstępnie usunąć je mechanicznie np. szpachelką.

PS 50 PROFESSIONAL usuwa skutki, a nie przyczyny powstawania grzybów i pleśni, zatem najlepiej usunąć przyczyny ich powstawania którymi najczęściej są: niewłaściwa izolacja przeciwwilgociowa lub cieplna oraz brak skutecznej wentylacji.

UWAGA

Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań, w szczególności wykonania próby celem określenia ewentualnego działania niepożądanego np. odbarwienia, itp. Preparatu nie wolno stosować i łączyć z innymi. Należy zachować podstawowe środki ochrony, stosować okulary i rękawice ochronne, ubranie ochronne, nie wdychać oparów.

TRWAŁOŚĆ

11 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach nie nasłonecznionych o temp. od +5oC do +25oC. Chronić przed światłem, wysoką temperaturą, zamarzaniem.


FIBAR

Usuwa wykwity i naloty

ZASTOSOWANIE

  • Skutecznie usuwa wykwity węglanowe w postaci białych plam i nacieków, powstające najczęściej na materiałach typu betonowa kostka brukowa, cegła klinkierowa, modułowe ogrodzenia betonowe itp.

  • Skutecznie czyści narzędzia i maszyny budowlane ze wszelkich pozostałości po zaprawach i klejach na bazie cementu lub wapna np. kielnie, łopaty, betoniarki, drabiny, rusztowania itp.

  • Niezastąpiony przy utrzymaniu w czystości: form, blatów i ciągów technologicznych stosowanych przy produkcji galanterii i prefabrykatów betonowych

  • Zalecany do oczyszczania powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem

SPOSÓB UŻYCIA

FIBAR nakładamy pędzlem lub natryskujemy na zabrudzoną powierzchnię, odczekać ok. 5 minut w razie konieczności zabieg powtórzyć.

Uwaga! Reakcja może zachodzić burzliwie z wydzielaniem piany.

W przypadku usuwania wykwitów z materiałów budowlanych, nie zalecane jest zmywanie powierzchni wodą, gdyż mogą pojawić się tzw. wtórne wykwity, czasami bardziej intensywne od pierwotnych usuniętych FIBAREM.

Powstawanie wykwitów to proces naturalny, wynikający z mineralnego pochodzenia materiałów budowlanych, możemy minimalizować ryzyko ich powstawania odpowiednio impregnując powierzchnię.

Wszelkie inne powierzchnie np. formy, narzędzia należy bez obaw spłukać wodą.

UWAGA

Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań, w szczególności wykonania próby celem określenia ewentualnego działania niepożądanego np. uszkodzenia lub odbarwienia czyszczonej powierzchni.

Preparatu nie wolno stosować i łączyć z innymi.

TRWAŁOŚĆ

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczenie partii.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.